PDF / Epub ★ Cilpa Author Laima Muktupāvela – Loanexpress.us

Cilpa Cilpa Ir P C R Gas Principiem Uzrakst Ts Mitolo Isks Trilleris, Kur M Sdienu Civiliz Cija Realit T Sastopas Ar Pasakainus Un Teiksmainus Laikus Pieredz Ju O It K Pazaud To Un Pusaizmirsto Laiku, Ko Sauc Par Cilv Ces B Rn Bu Rom N M Slaiku Cilv Ki Sadz Vo Ar M Tiskiem Dz Vniekiem Un B Tn M Naudas P I, Sumpurni, Putnu Ar Zelta Balsi U.c , Audz Un Izmanto Ma Iskus Augus Zelt Bolu, Beli, Garo Pupu U.c , Glab Un Ikdien Pielieto Gudr S Lietas Br Numdzirnuti As, Septi J D U Z Bakus, Aizej Tur Nezin Kur Atnes To Nezin Ko U.c Rom Ns, Kur M Ti, Teikas, Pasakas, Dainas Atdz Vojas, Radot Apstiprin Jumu, Ka S No Aizlaikiem N Ku S V Rt Bas Nevaid Miru As, Bet Mainoties Turpina Dz Vot M Sos Dz Vi Un M Gi.

PDF / Epub ★ Cilpa Author Laima Muktupāvela – Loanexpress.us
 • Hardcover
 • 181 pages
 • Cilpa
 • Laima Muktupāvela
 • Latvian
 • 01 June 2019
 • 9789984505749

  10 thoughts on “PDF / Epub ★ Cilpa Author Laima Muktupāvela – Loanexpress.us


 1. says:

  M ksliniecisko izteiksmes l dzek u perebors Ar si etu gan t pa vaki.Pati ideja par ciemu, kas sarg p d jos folkloras mohik us ir jauka, bet tas ar viss.


 2. says:

  Ja ar autori b tu uz vienas frekvences, tad laikam kaifotu, bet t man tom r bija par daudz bakst anas ar pirkstu ac Tom r labs gabals, un latvisk s fant zijas mekl t jiem noteikti vajadz tu izlas t Ir pat si ets


 3. says:

  toreiz mu bibliot k un r vu cauri, uzreiz p c ampinjonu der bas satrieco a un satrauco a mistika un ma iskais re lisms, kas pa ma uz diennakti tas bija piedz vojums par katru cenu gribu tikt pie rom na atkal un p rlas t, nu jau, hmm, 9 gadu...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *